Hälsa

Även mild fetma riskfaktor vid covid-19

1:54 min

Redan mild fetma bör ses som riskfaktor vid covid 19. Den slutsatsen drar en italiensk forskargrupp efter att ha undersökt 500 covid-patienter.

 – Det är inte förvånande att risken ökar även vid övervikt och lägre fetma. Det verkar logiskt, säger Urban Nylén, medicinskt ansvarig vid Socialstyrelsen.

I Sverige har riktvärdet för att betraktas som riskgrupp vid covid-19 satts för personer med grav fetma, med ett BMI på 40 eller över. Då kan man få så kallad smittbärarpenning.

Men nu visar alltså en italiensk studie som publiceras i European Journal of Endocrinology att risken för att drabbas av alvarliga komplikationer och att dö i covid-19 ökar redan vid ett BMI på 30. Forskargruppen har undersökt nästan 500 covid-19 patienter som vårdats på sjukhus.

– Vi såg att även övervikt var en riskfaktor men i litteraturen då var det en tydlig gräns på BMI på 40, säger Urban Nylén.

Matteo Rottoli som lett studien skriver i ett pressmeddelande att BMI-gränsen bör omvärderas så att den fångar upp de personer som löper högre risk att drabbas av en allvarligare infektion, och för att inte underskatta hur svåra konsekvenser en smittspridning kan få i länder med högre andel fetma i befolkningen.

Urban Nylen, som var med om att ta fram det medicinska underlaget för smittbärarpenning åt regeringen, är inte främmande för tanken att de svenska riktvärdena ska kunna ändras.

– Den frågan ligger väl öppen, men det ingår inte i Socialstyrelsens uppdrag, säger Urban Nylén.