Lejon

Allt färre vilda lejon i Afrika

1:18 min
  • Det finns bara runt 20 000 vilda lejon kvar i Afrika, och det är en minskning med nästan 45 procent de senaste 20 åren enligt Världsnaturfonden.
  • "Främsta orsaken är ju att livsutrymmet för lejon minskat kraftigt, samtidigt har konflikten mellan människor och lejon ökat", säger Världsnaturfondens talesperson Allan Carlsson. 
  • Att lejonpopulationen minskat har också en stor påverkan på ekosystemet och även ekonomiskt för de afrikanska länderna.