Fler vindkraftverk till havs

Det finns planer på fler vindkraftverk till havs i Kalmar län. Gotlandsföretaget Vindkompaniet vill bygga 14 vindkraftverk på grundet Midbredan utanför Figeholm i norra Kalmarsund, ett område som enligt bolaget passar utmärkt för vindkraftsproduktion.
Vindkraftverken som planeras kommer att bli mellan 70 och 80 meter höga. Vindkompaniet har skickat begäran om byggtillstånd till bland annat kommunen, länsstyrelsen, försvaret och Luftfartsverket. Tidigast om två år räknar man med att kunna börja bygga vindkraftverken. Men den satsning som görs på vindkraft till havs kan göra att framtiden för hela vindkraftsindustrin äventyras. Det tror Jan Sundberg som är forskare och lektor i zooekologi vid Uppsala universitet. Framförallt är Sundberg kritisk till att regeringen har så brottom att komma igång med en utbyggnad, utan att samtidigt ge stöd till dom utredningar som borde göras.