I spåren av pandemin

"Kunskapen om katastrofmedicin måste höjas"

2:21 min
  • Katastrofmedicin kan bli en obligatorisk del av utbildningen för läkare och annan sjukvårdspersonal.
  • Pandemin visar att kunskapen är viktig, men idag utbildas inte läkare och sjuksköterskor i ämnet. 
  • "Katastrofmedicin handlar om hur använder man resurser där behovet är större än de resurser man faktiskt har", säger Rickard Lundin, centrumchef för Katastrofmedicinskt centrum i Region Östergötland.