Rättsväsende

Misstänkta brottslingar får coronarabatt

1:59 min
  • Misstänkta brottslingar har fått lägre straff på grund av den pågående pandemin. Det finns redan nu fall där svenska domstolar tagit hänsyn till att Kriminalvårdens riktlinjer negativt påverkat de häktades situation och därför dömt ut lägre straff.
  • En man i 30-årsåldern som dömdes för grovt narkotikabrott fick sitt straff sänkt från sex till fem års fängelse av Svea hovrätt. Förklaringen var dels att de inte ansåg att straffvärdet var så högt men även på grund av de inskränkningar som den dömde upplevt i häktet.
  • Björn Lindén som är lagman i Örebro tingsrätt tycker att det är bra att man gör en samlad bedömning om hur häktestiden påverkar de misstänkta brottslingarna. Samtidigt är han övertygad om att det kommer att bli många fler liknande fall om pandemin fortsätter.