Coronakrisen

Regioner: Riktlinjer för kollektivtrafiken otydliga

2:00 min

Närmare hälften av Sveriges regioner tycker inte att Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minska smittspridningen i kollektivtrafiken varit tillräckligt tydliga. Det visar en enkätundersökning som Ekot gjort.

Det handlar bland annat om hur man ska definiera trängsel, och när en buss ska anses fullsatt nu under pandemin. Michael Schwertner är kollektivtrafikutvecklare vid region Gotland, och säger att de haft svårt att tolka myndighetens riktlinjer.

– Vi har lite svårigheter med riktlinjerna då det alltid är en tolkningsfråga när man ska anse en buss som fullsatt. Vi anser i alla fall att det inte borde finnas några stående, och att kanske hälften av platserna ska vara upptagna. Vilket gör att kapaciteten bara blir en fjärdedel av vad vi egentligen kunde ta med.

Coronakrisen har nu pågått i nästan ett halvår och stora delar av samhället har påverkats. Det gäller även kollektivtrafiken som regionerna ansvarar för.
Enligt Ekots enkätundersökning, som 16 av 21 regioner besvarat, framgår det att de inte är helt nöjda med riktlinjerna för hur smittspridningen ska undvikas.

Det har uppstått frågetecken kring vad trängsel egentligen är och när en buss ska anses fullsatt under pandemin, jämfört med under normala omständigheter.

Och om busschaufförers ansvar för att förhindra trängsel skriver en av regionerna:

"Vi har å ena sidan fackföreningar och Arbetsmiljöverket med fullt förståeliga krav utifrån de anställda chaufförernas synvinkel medan folkhälsomyndigheten önskar full trafik utan trängsel. Med stängda framdörrar och chaufförer längst fram i 'karantän' blir det i stort sett omöjligt att hantera trängsel."

Johan Carlson, generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten, säger att riktlinjerna vid behov kan komma att ändras.

– Man kan alltid vara tydligare i alla lägen. Bussar, tåg, kollektivtrafik över huvud taget ser väldigt olika ut. Vi har ändå sett det som att här får det sunda förnuftet råda. Vad tycker man som arrangör av resan är rimligt i det här läget. Är det så att det inte fungerar, ja då får vi möjligtvis modifiera det.