Skåne

För få covid-19 patienter försvårar forskning

0:20 min

I Skåne blir många forskningsstudier kring covid-19 inte av eftersom det finns för få patienter inlagda med covid-19-symptom som kan delta i studierna, skriver Sydsvenskan.

Drygt 40 ansökningar om sådana studier har kommit till den kommitté som nu ska avgöra vilka studier som är mest angelägna att genomföra.

I början av pandemin var prognosen att hundratals covid-patienter skulle vara inlagda på sjukhus i Region Skåne, som det är nu är det bara runt fem patienter.