Rasprofilering inom svenska polisen

7:56 min

Med rasprofilering menas när ordningsmakt som polis och väktare kontrollerar, eller misstänker människor utifrån hudfärg eller andra etniskt betingade attribut.

Hör Leandro Schclarek Mulinari, kriminolog vid Stockholms universitet som forskar om rasprofilering.