Frigolit i nybyggen en stor brandfara

Räddningsverket varnar nu för att cellplast eller så kallad frigolit som används som isolering i många nya byggnader ökar brandrisken. Materialet används allt oftare vid byggen inte minst av ekonomiska skäl, men kan förvärra en brand och göra den mycket svårsläckt.

Samuel Nyström är brandingenjör på räddningstjänsten i Jönköping. För att demonstrera hur illa det kan gå tänder han med hjälp av en gasolbrännare på några bitar cellplast på en plåt.

På bara några sekunder tar sig elden ordentligt.

”Svart och otäck rök”
– Det är en kraftig brand med tanke på den lilla mängd cellplast som vi lade på här. Vi får en väldigt svart och otäck rök som bildas. Det här är en svår brand att släcka, säger han.

Cellplast har länge använts till exempel vid tilläggsisolering, men nu blir det också vanligare att villor byggs med väggblock av cellplast.

Det ökar alltså riskerna om det inte är ordentligt inbyggt av skyddande material, eftersom det består av plast och mycket luft och snabbt smälter och fattar eld med en kraftig svart rök.

Förvärrade bränder
Samuel Nystöm har själv sett flera exempel på hur cellplast förvärrat bränder.

– Om branden har hunnit nå in i de delar av en byggnad som är isolerade med cellplast så är vi ofta helt chanslösa. Då är branden så intensiv att vi inte har möjlighet att släcka den, säger han.

Vad tycker du om att cellplast används?

– Ur ett brandskyddsperspektiv är det naturligtvis inte bra. Det är ett sämre val än motsvarande obrännbara produkter som finns, säger han.

På Räddningsverket finns en oro för att många som bygger med materialet inte känner till riskerna och därför hanterar det oförsiktigt eller slarvar. Verket ska nu föra upp frågan på europeisk nivå för att få den ordentligt belyst.

Förbud inte aktuellt
Något förbud är inte aktuellt eftersom cellplast också har många fördelar, däremot måste kunskaperna hos den som bygger med det öka, säger Björn Albinsson som är brandexpert på räddningsverket.

– De som gör det bör veta att det är en extra risk.

Är det lämpligt att använda cellplast?

– Det är inte förbjudet, utan det är upp till den som beställer bygget att göra den bedömningen. Vi kan bara berätta om riskerna med det här materialet.

Skulle du använda det här materialet själv i ett eget bygge?

– Nej, säger Björn Albinsson på Räddningsverket.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se