Fiske

"Torrläggning i Gavleån kan förstöra ett helt års population"

0:55 min
  • I mitten av juni upptäckte sportfiskaren Mats Ädel att en del av Gavleån i Boulognern var torrlagd.
  • Han är upprörd över att en hel generation av lax- och havsöring kan ha gått till spillo, eftersom populationen redan är så liten i Gavleån.
  • ”Jag hoppas det inte upprepas eftersom det här är ett viktigt uppväxtområde för smolt”, säger han.