Vårdskulden

Fler brittiska cancerdödsfall förutspås i pandemins spår

0:58 min

I England beräknas omkring 3500 personer dö i cancer de kommande fem åren på grund av förseningar i diagnostiken under covid-19-pandemin. Detta enligt en studie som nu publiceras i the Lancet Oncology.

Det handlar om fyra av de vanligaste cancerformerna - bröstcancer, tjocktarmscancer, matstrupscancer och lungcancer. Inkluderas alla cancertyper förväntas alltså siffran bli ännu högre. I genomsnitt menar forskarna att livet kommer förkortas 20 år för varje cancerdödsfall som orsakats av försenad diagnostik.

I en artikel i samma tidskrift varnar brittiska forskare för att det räcker med att diagnostik och behandlingar skjuts upp i 2 månader för att många typer av cancertumörer ska utvecklas från behandlingsbara till att inte kunna botas.

I England diagnosticeras normalt 30-40 procent av cancerpatienterna genom rutinkontroller.

Referens: Maringe, C et al. "The impact of the COVID-19 pandemic on cancer deaths due to delays in diagnosis in England, UK: a national, population-based, modelling study". Lancet Oncology 20 juli 2020. 
DOI: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30388-0