EU

Stefan Löfven: ”Vi har värnat svenska EU-avgiften”

1:54 min

Statsminister Stefan Löfven höll presskonferens med anledning av nya besluten inom EU, på tisdagen. Statsminister Stefan Löfven är nöjd med överenskommelsen som han menar är bra för Europa och därmed Sverige.

– Det är väldigt bra att vi fått den här uppgörelsen. Europa står inför stora utmaningar. Med återhämtningspaketet står vi bättre rustade att hantera coronakrisen och de ekonomiska effekterna av den, säger Statsminister Stefan Löfven.

Efter hårda förhandlingar hamnar EU:s långtidsbudget på cirka 1 075 miljarder euro och coronastödet hamnar på 750 miljarder euro.

– Vi har värnat den svenska EU-avgiften genom att hålla nere budgetens omfattning. Vi har kunnat säkra svenska rabatter över hela perioden. Det här är de största svenska rabatterna någonsin, säger statsminister Stefan Löfven.

Enligt Löfven har Sverige tillsammans med, de han kallar för likasinnade, fått igenom ett starkare miljö-och klimatfokus.

– Minst 30 procent av budgeten lägg på miljö-och klimatinriktade åtgärder. Det innebär att ungefär 100 miljarder euro mer än under den förra budgetperioden, säger han.

Sverige, tillsammans med Nederländerna, Danmark och Österrike har kallats de sparsamma fyra. De har förespråkat att coronastödet ska bestå av lån och inte bidrag.

– Det är ett faktum att en majoritet av länderna menar tvärt om, att en mycket stor del av den så kallade återhämtningsfonden ska ges i bidrag. Eftersom vi har fått gehör i våra svenska prioriteringar och säkrat stora rabatter så kunde vi tillslut acceptera en bidragsdel som vi har bantat ner från ursprungsförslaget, säger Stefan Löfven.

Löfven tar även upp kopplingar mellan EU-medel och respekten för rättsstatens principer. Sverige har varit ett av länderna som drivit på frågan hårdast, hävdar Löfven.

– Vi ska också komma ihåg att motståndet varit väldigt hårt från vissa länder, säger han.

Den nya mekanismen är ett helt nytt element i EU:s budget, det har inte funnits förut, fortsätter Stefan Löfven.

Både Vänsterpartiet och Moderaterna, i Sverige, hävdar att man inte fått ta del av en skrivelse som handlar om rättsstatens principer och Vänsterpartiet KU-anmäler regeringen på grund av detta.

– Vi informerar hela tiden, i alla frågor. Om vi skulle skicka exakt alla papper till Sverige så skulle de inte skapa en klarhet, säger Stefan Löfven.