EU

Så kan uppgörelsen påverka klimatpolitiken

1:56 min

Enligt EU:s ledare gynnar överenskommelsen klimatpolitiken, men flera svaga punkter finns, menar kritiker. Greenpeace talesperson i klimatfrågor, Rolf Lindahl, ser risk för att omställningspengar kan gå till fossil verksamhet också framöver.

– I avtalet säger man att 30 procent av åtgärderna ska gå till åtgärder mot klimatkrisen. Men samtidigt har man ändå inte tydliggjort att stödpaketet inte får gå till klimatskadliga verksamheter som fossil industri och liknande så fossil industri kan fortsatt få stöd, vilket är djupt problematiskt, säger Rolf Lindahl.

En annan viktig del av EU:s klimatpolitik är fonden för rättvis omställning, Just Transition, som ska underlätta omställningen för dem som arbetar med fossil industri. Den har krympt jämfört med tidigare förslag, en nackdel på flera sätt enligt klimatpolitiske analytikern Magnus Nilsson:

– Det är fler i de här kol- och stålregionerna som kommer att känna oro för sysselsättning framöver, när klimatpolitiken slår igenom och man måste stänga kolgruvor. Då kommer det att finnas mindre pengar för att fixa nya jobb i de här områdena och det kan i sin tur försvåra för möjligheterna att skärpa EU:s klimatpolitik genom att det folkliga motståndet kan bli starkare, säger han.