Brexit

Ryssland kan ha påverkat brexitomröstningen

1:59 min

Ryssland kan ha påverkat Storbritanniens Brexitomröstning 2016, men det undersöktes inte tillräckligt. Det menar en rapport från parlamentets underrättelse- och säkerhetsutskott.

– Det mest upprörande här är inte påverkan, utan att ingen brytt sig om att ta reda på om det fanns en påverkan, säger Labourledamoten Kevan Jones, från underrättelse- och säkerhetsutskott.

Huruvida Ryssland påverkade Brexitomröstningen kan utskottet alltså inte slå fast, eftersom man menar att det inte utretts. Trots att det funnits vad man kallar "signaler" om rysk påverkan. Utskottet anser att en sådan utredningen nu behöver göras.

Rysslands motiv att lägga sig i omröstningen skulle vara att man anser sig gynnas av ett splittrat och polariserad Europa. Ryssland å andra sidan har svarat att man aldrig lagt sig i andra länders val.

– Men vi kan säga att rysk påverkan har blivit det nya normala i Storbritannien, säger Kevan Jones.

Rapporten blev klar redan förra året, men publiceringen har dröjt. Något som har fått hård kritik, inte minst eftersom väljarna därmed inte kände till rapportens innehåll när man gick till val i slutet av förra året.

– Det fanns ingen anledning att fördröja rapporten, och regerings agerande är chockerande, säger SNP-ledamoten Stewart Hosie, från utskottet.

När rapporten nu publiceras är det i en kraftigt förkortad version, och utan namn och med få konkreta exempel. Stora delar av materialet hålls nämligen fortfarande hemligt, med hänvisning till säkerhetsskäl.

Den brittiska regeringen säger att man inte ser någon anledning till ytterligare utvärdering av eventuell rysk påverkan på brexitomröstningen, eftersom man inte sett något bevis på att sådan påverkan ska ha skett. Regeringen tillbakavisar också anklagelser om att rapporten dröjt på grund av politiska överväganden.