Norra Syrien

Fritt fram för IS-tribunaler

2:03 min

Det finns lagliga möjligheter för det kurdiska självstyret i norra Syrien att ställa kvinnliga fångar misstänkta för samröre med IS inför rätta. Det visar en rapport från det europeiska fredsinstitutet EIP.

Så här säger folkrättsexperten Mark Klamberg om de juridiska möjligheterna som självstyret har:

– Det är väl två saker, dels så tar rapportförfattaren ställning för att man kan genomföra den här typen av rättegångar. Och sen finns det en diskussion om hur andra stater, till exempel Sverige, kan samverka med de här domstolarna.

Det europeiska fredsinstitutet EIP, som bland annat arbetar med freds- och konfliktlösning, har utrett vilka juridiska möjligheter det kurdiska självstyret i norra Syrien har att ställa IS-fångar inför rätta.

Rapporten handlar bara om de kvinnliga IS-anhängare som sitter i lägret al-Hol i norra Syrien. Slutsatsen är att det är legitimt att pröva deras ansvar för terrorgruppens brott, med självständiga och opartiska domstolar genom att prövningen vilar på olika rättssystem.

Det är en fullt rimlig slutsats, anser folkrättsexperten Mark Klamberg.

– Det kan i vissa delar vara syrisk lagstiftning, vissa lagar som kriminaliserar terrorism, men sen när det gäller krigsförbrytelser, folkmord, brott mot mänskligheten så kan det finns luckor i syrisk lagstiftning. Men då anger rapportförfattaren att man kan hämta det från folkrätten, säger Mark Klamberg.

I februari presenterade det kurdiska självstyret i norra Syrien sina planer för den svenska regeringen att inrätta lokala domstolar. Regeringen har ställt sig positiv till detta.

Enligt rapporten finns det inte några juridiska hinder för Sverige att samverka med självstyret i norra Syrien, men Mark Klamberg tycker att rapporten missar att beröra problematiken kring att samverka med en icke-statlig aktör på det som formellt är syrisk mark utan samtycke från den syriska regimen.

– Det skulle kunna vara någon form av folkrättsöverträdelse, att man då inkräktar på Syriens suveränitet, säger Mark Klamberg.