Jordbruk

Gamla spannmålsslag testas för ett modernt jordbruk

2:00 min

Kan gamla spannmålssorter ha en plats i framtidens moderna jordbruk? På Lövsta fältforskningsstation utanför Uppsala jämförs nu fyra äldre sorter med tre moderna.

– Här står vi vid Dala lantvete. Det är ganska högt, nästan i höfthöjd på mig. Man kan se att axen ser olika ut, några utan borst alls och några med långa. Stråna har olika höjd och grödan ser lite spretig ut, säger Tove Ortman, doktorand på Sveriges Lantbruksuniversitet, som visar runt i försöket.

Till höger om oss växer den moderna sorten Kvarna.

– Den är lite jämnare i höjd och mycket lägre, knähöjd på mig, säger Tove Ortman.

Äldre sorter anses vara mer robusta. I försöket, som nu är inne på andra året av tre, vill man bland annat ta reda på hur gödsling påverkar sorterna och deras bakningsegenskaper, men också vilken skörd de ger och hur friska de håller sig. Odlingen sköts helt ekologiskt.

– I ekologisk odling är det tuffare förutsättningar att odla spannmål, man har mer begränsad tillgång till gödsel och större tryck från skadegörare. Dessutom, om vi står inför ett förändrat klimat behöver vi sorter som kan klara av till exempel störtregn eller torka, säger Tove Ortman.

En som har många års erfarenhet av att odla gamla spannmålssorter är Anders Lunneryd, ekologisk odlare och mjölnare på Lundens Gård utanför Trollhättan. Han ser positivt på att forskningen tar sig an gamla spannmålssorter.

– Det bästa med de äldre sorterna är ogräskonkurrensförmågan hos dem och att vi får fram ett fantastiskt fint mjöl av dem. Det är mycket kunskap som behöver hämtas in alltid om äldre spannmålsslag. Kunskap som gått förlorad som vi behöver återupptäcka, säger Anders Lunneryd.