Nya soptider för sommargotlänningar

Sophämtningen sommartid förlängs. Den startar 15 maj och slutar 15 september.

I och med kommunens nya upphandlingen av sopor så avskaffas också straffavgifter för sommarboende med dåliga vägar. Om vägen är 2.60 meter bred kommer inga straffavgifter att krävas. Både sopor och latrinkärl ska kunna hämtas på den typen av vägar.

De flesta kommer också att få nya hämtningsdagar. Information om de nya dagarna kommer att ges via lokalpressen. 

De nya chaufförerna som anställts av Ragn-Sells kommer att använda navigeringssystemet GPS för att hitta fram till alla hus. Det innebär också att företaget via datorn kan man se att alla kunder verkligen har fått sina sopor hämtade, berättar kommunens renhållningsingenjör Anders Lindholm.