Covid-19

Så reagerar immunförsvaret på SARS-CoV-2

2:00 min

Att bättre förstå hur kroppen hanterar coronaviruset SARS-CoV-2 är viktigt för att kunna ge en så bra behandling som möjligt. Nu har kinesiska forskare kartlagt mer noggrant hur immunsystemet reagerar hos covid-19-patienter.

Enligt Mats Bemark, docent i immunologi vid Göteborgs universitet, ligger resultaten i linje med tidigare teorier om att man borde behandla patienter på olika sätt.

– Det stödjer väldigt mycket den här tanken om att behandlingen måste vara olika vid olika tillfällen under sjukdomen för att vara optimal, säger han.

I studien har forskarna följt patienter som blivit så svårt sjuka av covid-19 att de lagts in på ett sjukhus i Wuhan i Kina, mellan februari och mars i år. Av patienterna överlevde 95 sjukdomen och 62 dog.

Genom att ta blodprov vid olika faser av sjukdomen och titta på förekomsten av olika celltyper kunde forskarna se hur immunsystemet reagerade på viruset.

Det visade sig att gemensamt för patienterna som avled av covid-19, bland annat var att de ofta hade låga nivåer av immunceller, så kallade t-celler, i blodet. Forskarna såg också att immunsvaret följde en annan kurva jämfört med hos patienterna som överlevde.

– Det verkar som att de som sedan avlider kommer igång med sitt immunsvar lite senare, och sedan nästan överreagerar. Och därefter drabbas av något som vi brukar kalla att immunsvaret är utmattat och då inte kan fortsätta svara, säger Mats Bermark.

Enligt Mats Bemark kan den här studien vara ytterligare en pusselbit som kan kan leda till en större förståelse för hur man kan hjälpa immunsystemet att bekämpa viruset.

– Vi kanske måste tänka på olika sätt när det gäller behandlingen. Vi kanske måste bromsa immunsystemet vid olika tidpunkter, men att snarare då försöka sätta igång det igen vid andra tidpunkter, säger han.

Referens: Wang, F et al. "Systemically comparing host immunity between survived and deceased COVID-19 patients". Cellular & Molecular Immunology (2020). DOI: 10.1038/s41423-020-0483-y.