Kärnkraft

Ygeman om kärnkraftsutspelet: Vi har redan elöverskott

1:58 min

Den kärnkraftslagstiftning som Alliansen drev igenom är föråldrad och utgör ett hot mot en hållbar energiförsörjning.

Det skriver moderaten Ulf Kristersson och liberalen Nyamko Sabuni i en debattartikel i DN i dag.

Den nuvarande lagen om kärnkraft är föråldrad och bör ses över, menar Moderaterna och Liberalerna.

Partiledarna föreslår att det ska bli tillåtet att bygga fler små reaktorer – på flera platser än vid dom befintliga kärnkraftsverken.

Och att förbudet mot att driva fler än tio kärnkraftsreaktorer i Sverige ska avskaffas. Detta för att kunna möta utvecklingen inom kärnkraftsindustrin som alltså går från stora till små reaktorer.

– Problemet är att Sverige i många årtionden har bedrivit en energipolitik som byggt in oss i många problem. Det ena är återkommande strömavbrott på grund av att vi inte producerar el när den behövs. Den andra är att vi riskerar jobben och tillväxten och inte minst riskerar vi att inte nå våra klimatmål, säger Nyamko Sabuni.

– Kärnkraften ska inte missgynnas till förmån för bara vindkraften, säger hon.

Energiministern Anders Ygeman håller inte med.

– Vi har ju redan det största överskottet på el någonsin. Det är i dag fullt möjligt att bygga ny kärnkraft men det finns inga intressenter eftersom kärnkraften är så dyr, säger han.

Med många, mindre reaktorer kan Sverige öka behovet av el och säkra att elproduktionen fungerar oberoende väder och vind, anser partiledarna.

Nya reaktorer kan användas på nya tillämpningsområden - bland annat för att leverera fjärrvärme till små och medelstora städer.

Det här kan på många håll ersätta fossila bränslen på lång sikt, anser partiledarna.