Migrationsverkets prognos

Antalet asylsökande väntas minska kraftigt

2:03 min

Coronapandemin har satt tydliga konsekvenser i flera av Migrationsverkets ärendekategorier. Det har skett nästan en halvering av antalet nya ansökningar inom asyl, arbetstillstånd och studerandeärenden.

– Vi ser en kraftig nedgång av antalet personer som söker sig till Sverige. När det gäller asyl så skriver vi ner prognosen från 21 000 asylsökande till 13 000. Det är en historisk låg siffra, man får gå tillbaka till 1999 för att hitta en lägre siffra på antalet asylsökande, säger Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets generaldirektör.

Det är på grund av de stängda gränserna och reserestriktionerna som färre har sökt skydd i Sverige eller sökt sig hit för att studera. Fram till i maj i år har det skett en halvering av antalet inkomna arbetstillståndsärenden jämfört med samma period förra året. I juni ökade antalet ansökningar då antalet ansökningar för säsongsarbete ökat.

Du talar om väldigt låga siffror, men hur påverkar detta er verksamhet?

– Vi har fått ställa om hela verksamheten. Dels gäller det vår infrastruktur och hur vi kan göra muntliga utredningar på ett säkert sätt utan att sprida smittan vidare. Vi bygger även om våra utredningsrum, både med fysiska barriärer och digitala lösningar.

– Vi ställer om vår verksamhet så att vi kan arbeta av öppna ärenden vilket i förlängningen kommer leda till kortare handläggningstider, säger han.

Och hur verksamheten kommer påverkas de kommande månaderna, det återstår att se.

– Att säga vad som kommer hända 2021 är väldigt svårt då ingen vet hur pandemin kommer slå i olika delar av världen, säger Mikael Ribbenvik.