Treåringens död

Mamman motsätter sig förslaget om frivård

1:07 min
  • Den 39-åriga kvinna som står inför rätta misstänkt för att ha orsakat sin treåriga dotters död i Norrköping, motsätter sig Frivårdens förslag till så kallad kontraktsvård med motiveringen att inriktningen är fel.
  • Därför anser Frivården att det saknas förutsättningar för en frivårdande påföljd, det framkommer i den utredning som nu är klar.
  • Frivården gör bedömningen att det finns en risk för att mamman återfaller i brott, och anser att den mest lämpliga påföljden är att hon döms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Man hänvisar bland annat till mammans missbruksproblematik, psykiska ohälsa samt prokriminella attityder.

P4 Östergötland