Stranderosion

”Bara i fjol var det en mycket bredare strand”

0:39 min
  • I Lomma håller kommunen på att bygga en ny skyddsvall vid Kustdammarna, för att hindra havets skadeverkningar. 
  • "Vi ska vara färdiga här i oktober innan det blir höststormar, har vi tänkt." säger Bengt Strengbom som är projektledare.
  • Erosionen kan bli värre i framtiden till följd av stigande havsnivåer, det säger Carolin Hallin som är kustingenjör vid Lunds tekniska högskola.