Sommargäst

Sommargästen: Therese Kodjo

19 min
  • Therese Kodjo har jobbat med våldsprevention på kvinno- och tjejejouren i Jönköping.
  • Under sommaren är det högre risk att kvinnor far illa då pandemin gör att fler är hemma.
  • "Just sommaren blir väldigt tuff för människor som är utsatta", säger Therese Kodjo.