Lärarhandledning till Turid – En vikingasaga

Här kan du ladda ner en lärarhandledning till Turid – en vikingasaga.

Vi hoppas att vår lärarhandledning ska göra det enkelt att arbeta med serien i ett klassrum, samtidigt som ni får en mysig lyssningsstund tillsammans.

För den som vill göra ett mindre omfattande arbete med serien finns även diskussionsfrågor till Turid – en vikingasaga.

Att lyssna på en dramatisering övar hörförståelse. Att prata om en gemensam upplevelse övar förmågan att tolka en berättelse och att förstå andras perspektiv.

Lärarhandledningen är kopplad till Lgr 11 och använder sig av aktivt reflekterande med hjälp av lässtrategier för att stärka elevernas språkutveckling.

Lärarhandledningen och den kreativa uppgiften är skriven i samarbete med Maria Björsell, speciallärare samt lärare i svenska, SO och matematik.

Vi tar tacksamt emot både ris och ros kring allt vårt lärarmaterial, så att vi kan bli ännu bättre. Mejla barnradion@sverigesradio.se med dina synpunkter!