Coronapandemin

”Idoliseringen av FHM måste granskas”

2:14 min

Dagens sommargäst, infektionsläkaren Björn Olsen, är uttalat kritisk mot den svenska coronastrategin. I sitt sommarprogram i P1 idag riktar han nu blicken mot media, som han anser inte har varit tillräckligt kritiska till Folkhälsomyndigheten.

– Medias roll i idoliseringen av Folkhälsomyndigheten måste uppmärksammas. Är media verkligen den tredje statsmakten? Har hela världen blivit galen och är vi i Sverige de enda som tänker klart? Min slutsats av det är att sekterism, det är farligt och många media har varit trogna proselyter i sekten kring den svenska strategin, säger Björn Olsen.

Infektionsläkaren och professorn vid Uppsala universitet, Björn Olsen, har varit en av Anders Tegnells främsta kritiker genom coronapandemin. Bland annat genom en debattartikel i Dagens Nyheter där han tillsammans med 22 andra forskare kritiserar hanteringen av pandemin i Sverige.

Att Sverige har gått mot strömmen och varken stängt eller haft krav på munskydd har också fått stor uppmärksamhet i internationell press. Men svensk media har varit alldeles för dålig på att granska besluten, enligt Björn Olsen.

– Undfallenheten mot myndigheter och politiker har varit bisarr. Medieapparaten har deltagit när de dagliga dödstalen har redovisats, och förutom några få upplever jag det som att media har legat på knä och tillbett.

– Inga eller få kritiska frågor har ställts förutom av vissa ledarskribenter och viss media. Det som fått oss att inte tappa förståndet och förstå att vi inte är i The Twilight Zone är hur utländska medier har rapporterat om oss, säger Björn Olsen.

Men SVT:s mediedirektör Jan Helin håller inte med:

– Jag ställer mig lite frågande till den kritiken och att vi ger det stort utrymme har att göra med att vara transparenta och erbjuda våra läsare, lyssnare, tittare en möjlighet att själva bedöma rimligheten i de beslut som tas, säger Jan Helin.

Men det är bra att media granskas enligt Jan Helin:

– Att vi granskas och undersöks är bara bra, men så här långt så tycker jag att journalistiken både har gett det här rätt utrymme och jag tycker att jag har haft lätt att se att man också har ställt kritiskt granskande frågor också mot Folkhälsomyndigheten, både i Sveriges Television och andra medier, säger Jan Helin.