Arbetslöshet

Pandemin slår hårt mot världens gästarbetare

2:02 min

I spåren av coronakrisen kämpar över hela världen gästarbetare utan jobb med att försöka återvända till sina hemländer.

De pengar som gästarbetare från exempelvis Filippinerna skickar hem till släkt och vänner beräknas enligt världsbanken att minska med 20 procent i år.

Bara från Filippinerna kommer omkring 10 miljoner gästarbetare, säger Itayi Viriri, de så kallade "overseas Filippino workers", som arbetar på allt från kryssningsfartyg i Karibien, vid bagageband på flygplatser i Europa och som byggnadsarbetare i Mellanöstern.

En del av deras lön skickar de hem till släktingar och familj. I de enskilda fallen kanske de inte så mycket varje gång men totalt sände filippinska gästarbetare i fjol hem motsvarande omkring 300 miljarder kronor.

Det enligt Filippinernas centralbank. Det är som Sveriges samlade försvarsbudget – under fem år.

Men så kom pandemin, arbetslösheten – och reserestriktionerna.

När gästarbetarna förlorar sina jobb får inte familj, släkt och vänner de pengar de ofta varit helt beroende av, vilket är en enorm utmaning säger Itayi Viriri.

Enligt Världsbanken beräknas de så kallade remitteringarna, mängden pengar som skickas hem från hela världens gästarbetare, minska med omkring 20 procent i år.

Det alltså samtidigt som många gästarbetare själva fastnat i arbetslöshet utomlands, även om regeringen ibland annat just Filippinerna försöker bistå i det prekära läget.

Nästan dagligen kommer flyg till Filippinerna med arbetslösa hemvändare som fått hjälp av myndigheterna att just ta sig hem.

Över en halv miljon gästarbetare har nu återvänt säger Itayi Viriri, som nu dock inte bara oroar sig för de som inte lyckas ta sig hem och deras familjer utan även för dem som nu är hemma och kanske inte får några nya jobb framöver i den nedbromsade postpandemiska världsordningen.