Coronakrisen

SKR räknar med bättre beredskap inför eventuell andra våg

1:45 min

Det finns nu relativt gott om skyddsutrustning för att hantera en eventuell andra våg av coronapandemin, uppger flera aktörer. Centrala instanser kan dock inte redovisa någon sammanställning över lagren.

– Dels har både kommuner och regioner byggt upp så att man har mer lagerhållning. Vi har inga siffror på exakt hur stor den är, säger Emma Spak, läkare och hälso- och sjukvårdschef vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

– Men i att ha en god beredskap ser vi också att det ingår även att man byggt upp bättre leveransvägar, om det blir brist hos en leverantör, man arbetar bättre tillsammans mellan kommuner och regioner och myndigheter. De här stöden som finns från Socialstyrelsen är uppe och fungerar bättre.

Vare sig Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller SKR har någon sammanställning över hur mycket skyddsutrustning som finns hos vårdaktörer.

Nyhetsbyrån TT rapporterar i dag att vårdbolaget Attendo, som driver äldreomsorg på ett 70-tal orter i Sverige, uppger sig ha "stora egna lager" av skyddsutrustning och vara "väl försedda" året ut, medan Stockholm säger sig klara "en viss eskalering" med hjälp av fortsatta inköp.

En upphandlare i Malmö stad säger till nyhetsbyrån att man vad gäller "det mesta av skyddsutrustningen" ligger bra till utifrån länsstyrelsens rekommendation om tre månaders lager.

Sveriges Kommuner och Regioner gör ingen gradering av beredskapen men noterar att den är mycket bättre än tidigare och innehåller många delar.

– Huruvida den kommer att räcka till fullt ut, det vet vi när vi vet exakt hur det ser ut med smittspridning under den kommande hösten, säger Emma Spak.

Vi har lärt oss att det finns mycket olika utrustning och materiel för att hantera pandemin. Ansiktsmasker, sprit, visir, laboratorieutrustning... Kan du säga vilken del som är svårast?

– Det som kan vara svårt är till exempel handskar, som är en sådan del av utrustningen som är det svåraste. Det är svårt att bygga inhemsk produktion runt det till exempel. Men där har man gjort stora inköp och har bra inköpsvägar.

Emma Spak uppger också att flera svenska företag som ställde om produktionen och under våren började tillverka skyddsutrustning redan återgått till normal verksamhet.

– Det har rört sig om handsprit, visir och förkläden och sådana här delar.

– Det är klart att man hoppas att om det skulle behövas igen att de då kan ställa om igen och stödja vård och omsorg. Nu vet man ju hur man ska tillverka produkterna.