Sommargäst

Sommargästen: Christiane Petit

14 min
  • Christiane Petit är krögare, dykare, yoga-instruktör, samtalscoach och utbildad tolk som vill mer.
  • Hon började sitt liv i Madagaskar, tog vägen om Paris och andra storstäder tills hon hamnade i Habo.
  • "Jag tar utmaningarna när de kommer", Christiane Petit.