Nordfront svarar Svenska Akademien: "Saknar talerätt"

1:16 min

Nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen och deras sajt Nordfront svarar nu Svenska Akademien i rättssaken om klassikerskydd.

Det var i december som Svenska Akademien stämde Nordfront för brott mot klassikerskyddet i upphovsrättslagen, efter att Nordfront publicerat dikter av författare som Esaias Tegnér, Viktor Rydberg och Verner von Heidenstam.

Svenska Akademien menade att det inte är acceptabelt att texterna associeras med Nordfronts politiska budskap.

I sitt svar till Patent och Marknadsdomstolen hävdar Nordfront att Klassikerskyddet är ett skydd mot missvisande eller felaktiga citat, men att det inte hindrar korrekta återgivna citat.

Man menar också att talan ska avvisas eftersom Svenska Akademien, enligt Nordfront saknar talerätt i frågan.

Nordfronts juridiska ombud Henrik Johansson säger att "bara en myndighet kan ges rätt att väcka talan om förbud att återge de fria klassiska verken och Svenska Akademien är ingen myndighet."

Svenska Akademien har möjlighet att komma med ett svar innan den 28 augusti.