Arkeologi

Svenska fornlämningar kan snart vara borta för alltid

1:44 min

Mängder av fornminnen i Sverige och på andra håll i världen riskerar att snart vara förstörda på grund av mänsklig aktivitet. Det varnar en grupp forskare som har gjort en fallstudie på en stenåldersboplats i Skåne.

Adam Boethius, arkeolog vid Lunds universitet, är en av forskarna bakom studien.

– Den här platsen har legat här i nästan 9000 år i väldigt bra skick. Organiska lämningar som ibland ser ut precis som om de skulle varit nerlagda i förrgår. Och sedan på 75 år, är det nu ungefär, så har det blivit ett sönderfall så att det nästan är obeskrivligt så dåligt det har blivit, säger han.

Det handlar om en av Sveriges främsta arkeologiska skattkistor, Ageröd utanför Höör i norra Skåne. Här grävdes på 40-talet fram hundratals föremål som stenåldersmänniskor hade snidat av ben från hjortar, vildsvin och andra djur, till pilspetsar, sänken för fisknät och prydnadssaker.

Benbitarna hade bevarats väl tack vare den syrefria miljön nere i den torvmosse som platsen omvandlats till. Men nu har Adam Boethius forskarlag visat att nedbrytningen av de föremål som funnits kvar i marken har ökat kraftigt.

Just i Ageröd är det utdikning för jordbruk som verkar ha varit den stora faktorn, men också luftföroreningar och klimatförändringar har spelat en roll, menar han.

– Det här är inte en unik plats, där det bara är här som saker och ting förstörs. Utan potentialen att det förstörs på så många andra platser är väldigt stor. Och på många ställen kommer det att vara så att gräver vi inte ut det, då kommer det att försvinna, säger Adam Boethius.

Referens:
Boethius, A. et al. "Human encroachment, climate change and the loss of our archaeological organic cultural heritage: Accelerated bone deterioration at Ageröd, a revisited Scandinavian Mesolithic key-site in despair". Plos One, 29 juli 2020. Doi: 10.1371/journal.pone.0236105