lokaltrafik

PRO: "Äldre kan inte besöka kyrkogården när busslinjen försvinner"

1:52 min
  • Det blir flera förändringar i Fagerstas busstrafik från augusti, på Fagerstalinjen försvinner ett antal hållplatser och Flexlinjen försvinner helt.
  • Det är nödvändiga förändringar för att höja kvalitén och för att göra andra förbättringar på Fagerstalinjen, säger Mohammad Sabet, verksamhetschef för Trafikförsörjningen på Kollektivtrafikförvaltningen.
  • "Vi fick ingen information, pensionärsföreningarna kommer att agera på detta", säger Irene Hellberg från PRO Fagersta.