Arbetsliv

Hemarbete kan bli vardag – men passar inte alla

1:43 min

Att svenskarna nu ser ut att få vänja sig med att jobba hemma kanske är lika bra, för enligt arbetslivsforskaren Lena Lid-Falkman kan framtidens vardag innebära en helt annan kontorsupplevelse.

– Jag tror att vi kommer fortsätta att ha kontor, de kommer vara utformade för att vara mer kreativa och sociala, säger Lid-Falkman.

Enligt Lena Lid-Falkman visar studier att produktion och effektivitet inte behöver gå ner bara för att anställda inte arbetar på kontoren, och såväl arbetsgivare som arbetstagare kan vara nöjd med en lösning som innebär mindre lokalhyra och minskade resetider till och från arbetet.

Dock finns det även nackdelar med att allt fler jobbar hemifrån. Otydligt ledarskap och mindre mänskliga kontakter kan leda till ökad stress och sämre mående bland hemmajobbare, säger Lid- Falkman.

--Det är ju att vi kanske inte samarbetar lika mycket, eller måste lära oss att samarbeta på ett annat sätt. Sen är det människor som helt enkelt inte trivs, att det inte passar att vara ensamma på det sättet och söka kontakt och chatta och ha videomöten. För dem blir det något sämre, säger hon.

Tidningen Expressen var ett av de företag som tidigt skickade hem stora delar av sin arbetsstyrka. Enligt redaktionschef Magnus Alselind kommer redaktionen ta ett beslut i augusti huruvida man ska fortsätta att jobba på distans framöver, men intygar att nyhetsarbetet ändå fungerat bra – trots att flera reportrar jobbat hemifrån.

– Vi ser självklart fram emot att få tillbaka medarbetare på redaktionen. Ju fler som kan jobba tillsammans och bolla idéer och utvärdera den information som når oss, desto bättre. Men med det sagt har vi lärt oss mycket av de här månaderna på distans och hittat sätt att kommunicera på andra vägar, säger Magnus Alselind.

Trots den positiva erfarenheten menar Alselind att arbetsplatser kan gå miste om kreativa idéer när allt fler jobbar hemifrån.