Kräftpesten nu norr om Dalälven

Länsstyrelsen i Gävleborg misstänker att kräftpest spridit sig till vattensystemet mellan Lingbo och Mörtebo. Tidigare har gränsen för kräftpestens utbredning norrut gått vid Dalälven, men nu har alltså misstänkt pestdöda kräftor hittats i Gopån vid Mörtebo. Restriktioner som ska stoppa smittspridningen har införts i vattnen från Gopån till Hamrånge, men det finns redan risk att allt vatten från Lingan till Hamrånge är eller kommer att bli smittat. Det säger säger länstyrelsens Christer Örn till Radio Gävleborg.