Experten om BNP-fallet: ”Bör komma en uppgång därifrån”

1:18 min

I spåren av coronakrisen levererar nu en rad europeiska länder historiskt usla BNP-siffror för andra kvartalet.

– Det är inga oväntade siffror och vi vet att när vi ser på hela året kommer det att vara en ordentlig nedgång i BNP i alla EU-länder. Men värre förstås i Sydeuropa, säger Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet.

De historiskt låga BNP-siffror som presenterades för andra kvartalet i Europa var väntat, menar han. I både Spanien, Italien och Frankrike har ekonomin krympt ed omkring en femtedel jämfört med i fjol.

Samtidigt kan det senaste kvartalet ha varit den djupaste av dalar.

– Det bör komma en uppgång därifrån. Man ska inte multiplicera de här sifforna med fyra och tro att det blir en så stor nedgång under hela året. Man har pratat mycket om ett v-format förlopp, man jag tror att man ska räkna med att den högra skänkeln i v:t kommer att vara mycket lägre än den vänstra.