Irland

Irländsk domstol skrotar klimatplan

2:06 min

Irlands högsta domstol har upphävt landets klimatplan för minskade koldioxidutsläpp, efter att miljöorganisationer pekat på att planen har stora brister.

– Det här har stor betydelse för Irland, och andra länder, som har råd att leda förändringen för att skapa ett samhälle med låga koldioxidutsläpp, säger Clodagh Daly från organisationen Friends of the Irish Environment.

Miljörörelsen drog igång målet för att få till en granskning av regeringens klimatinsatser.

Det var en enhällig högsta domstol som upphävde Irlands nuvarande plan för hur man ska minska utsläppen av koldioxid, eftersom planen varken är tillräckligt specifik eller långsiktig.

Irland har en rad ambitiösa miljömål som ska vara helt genomförda år 2050. Men den nuvarande utsläppsplanen tillät trots det initialt en ökning av koldioxidutsläppen.

Högsta domstolen ville se ett längre perspektiv, och betonar bland annat att det inte räcker med femårsplaner när man satt långsiktiga miljömål, man måste också ha en konkret strategi ända fram till slutdatumet.

Den irländska miljögruppen, som alltså vann ärendet, inspirerades av ett liknande mål 2019 i Nederländerna och är nu en av flera miljöorganisationer i olika länder som använder juridiska processer för att få regeringar att leva upp till klimatlöften.

På Irland har man sedan en dryg månad tillbaka en ny koalitionsregering med en klimatminister, Eamon Ryan, från det gröna partiet. Det spekuleras nu kring om han fått en starkare förhandlingsposition kring den framtida miljöpolitiken i och med domen.