Kan kyrkan tvinga medarbetare att gå på gudstjänst?

8:51 min
  • Vilka krav kan Svenska kyrkan ställa på sina medarbetare när det gäller den enskildes religiösa medverkan under till exempel gudstjänster och bönestunder? 
  • Hör organisten som vägrade delta på gudstjänsterna och blev av med jobbet.
  • Hör också Per Gyllenör, kyrkoherde i Barkåkra församling i Skåne och Per Westberg, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.