Kvinnor demonstrerar i Turkiet: "Vi kommer inte tillåta dem att ta våra rättigheter"

6:44 min
  • I Turkiet har tusentals människor under de senaste veckorna demonstrerat för kvinnors rättigheter, både på gator och på sociala medier.

  • För, precis som i Polen, pågår det i Turkiet en diskussion inom det styrande partiet, AKP, om att lämna den så kallade Istanbulkonventionen, en internationell överenskommelse vars syfte är att skydda och förebygga våld mot kvinnor.

  • Hör reportage av Sveriges Radios reporter Sanna Drysén.

"Kvinnor är starka tillsammans" skanderar folksamlingen, som trängs utanför en park i centrala Istanbul. Det var egentligen tänkt att protestmötet skulle äga rum inne i parken, men väl på plats möttes demonstranterna av polis, som blockerar samtliga ingångar.

– Det är odemokratiskt säger Olcay", som kommit hit tillsammans med några väninnor.

– Parken ska ju vara öppen för allmänheten, och vi kom ju hit helt tomhänta.

Efter ett misslyckat försök att förhandla med polisen om tillträde till parken, beslutar sig gruppen, som till mesta del består av kvinnor, för att börja marschera ner för gatan, mot ett torg längre ner i samma område. Hela tiden med polisen hack i hälarna.

Protestmötet är bara ett i raden av demonstrationer som ägt rum i Turkiet på senaste tiden. Dagarna innan har tusentals kvinnor samlats i flera städer runt om i landet. Protesterna har även skapat stort engagemang på sociala medier.
Det som började med ett vredesvrål efter att en ung kvinna misstänks ha mördats av sin expojkvän, kom snabbt att handla om någonting större. Nyheten om det misstänkta mordet kom samtidigt som det i Turkiet pågår en debatt om att lämna den så kallade Istanbulkonventionen.

Konventionen, som antogs inom ramen för Europarådssamarbetet för mänskliga rättigheter, år 2011 förbinder de stater som ansluter sig att bekämpa våld mot kvinnor genom lagstiftning och andra åtgärder.

– Jag kom hit för att försvara Istanbulkonventionen, och mitt och andra kvinnors liv, säger Roza.

Turkiet var det första landet att ratificera konventionen, som trädde i kraft i landet år 2014. Men sen dess har det riktats kritik mot att konventionen inte implementerats fullt ut i turkisk lag.

Diskussionen om att helt dra sig ur började efter att en högt uppsatt företrädare för det styrande partiet AKP, nyligen sa att det var fel att en gång införa Istanbulkonventionen, och att man inom partiet börjat diskutera möjligheten att lämna den.

– Kvinnor i Turkiet är redan utsatta och Istanbulkonventionen är det enda skyddet de har, tar du bort det så kommer vi bli helt skyddslösa, säger Rukiye Şimşek, som är aktiv i en av de kvinnorättsorganisationer som varit med och anordnat dagens protestmöte.

– Utan den kommer vi trakasseras, våldtas och mördas, och ingen kommer att straffas.

Hon ser diskussionen om att lämna Istanbulkonventionen som en del i en större internationell trend. I Polen pågår just nu en liknande debatt, efter att företrädare för regeringen uttryckt en vilja att lämna konventionen.
– Det här är inget som unikt för Turkiet, det handlar om att världen blivit mer reaktionär, säger Rukiye Şimşek.

Men många ser det också som ett led i den politiska utvecklingen i Turkiet under presidenten Erdoğans styre, mot en mer konservativ och religiöst präglad stat.

Upphovet till diskussionen tros vara en rapport från en islamistisk lobbyorganisation, som skickades till presidenten och hans styrande parti AKP i våras. I rapporten beskrivs Istanbulkonventionen som ett hot mot traditionella familjevärderingar, sociala koder och kön, bland annat genom att försöka sudda ut skillnaden mellan manligt och kvinnligt.

– Regeringen trappar upp sin konservatism och islamism, de försöker påtvinga alla deras sätt att leva, säger 21-åriga Iraz Kanyilmaz som kommit till protestmötet med sina föräldrar Ayşe och Metin.

– Egentligen kanske det inte är regeringen som vill lämna konventionen utan religiösa grupper som sätter press på dem, säger Metin Kanyilmaz.

– Men vi kommer inte tillåta dem att ta våra rättigheter, bryter Ayşe Kanyilmaz in.

Förutom att försvaga kvinnors rättsliga skydd, så tror Iraz Kanyilmaz att tillbakadragande från Istanbulkonventionen skulle skicka en signal från staten till turkiska kvinnor: att ni får klara er själva.

I bakgrunden har gruppen demonstranter samlats i en ring, en mikrofon skickas runt och olika förslag på nästa steg i proteströrelsen dryftas: "vad sägs om protestmarsch till Ankara?" säger en av kvinnorna, och får genast medhåll av flera.

Lite längre bort står Begüm och röker. Hon berättar att hon jobbar i en lokal kvinnoorganisation, och regelbundet träffar kvinnor som utsatts för våld i hemmet. Precis som många av demonstranterna ser hon Istanbulkonventionens vara eller icke vara som en fråga om liv och död. I Turkiet rapporteras våld mot kvinnor ha ökat på senaste tid. Mellan 2008 och 2017 mördades nästan 2 500 kvinnor i Turkiet, varav en majoritet av en man, pojkvän eller ett ex. Och även om diskussionen om att lämna Istanbulkonventionen än så länge bara är just en diskussion, så ser hon dystert på utvecklingen för kvinnors rättigheter i Turkiet.

– Våra krav har reducerats från "jämlikhet" och "lika lön" till "vi vill inte dö", säger Begüm.