Oklarhet om jakträtt i fjällen

Med ett handskrivet ord i kanten på förarbetena till Jaktlagen 1987, la staten jakträtten i fjällen under sig. En rätt som tidigare ansetts tillhöra samerna.
Ett enda litet ord, ditskrivet med blå kulspetspenna för 15 år sen - och fortfarande kan det spela stor roll. Det visar en granskning som Sveriges Radio Sameradion gjort. Det handlar om jakträtten i fjällen - vem får bestämma vem som får jaga var och när. Samerna eller staten. I och med det lilla ditpetade ordet ''markägarens'' som lagrådet antagligen aldrig fick se, kan staten säga att det är den som har jakträtten. Det hävdar vetenskapsmannen Björn Holmgren som i åratal grävt i arkiven. Ingen inblandad kan eller vill förklara varför ordet markägarens skrevs in i marginalen till Jaktlagens förarbeten. Det var tjänstemannen Hans Pettersson som skrev dit det, men han vill inte säga på vems uppdrag.