Migrationspolitik

Tillfälliga migrationslagen föreslås bli permanent

1:47 min

Förslagen till ändringar i utlänningslagen, som nu skickats ut till ledamöterna i Migrationskommittén, innebär i huvudsak en skärpt migrationspolitik jämfört med hur det var innan. Det splittrar regeringen, där meningarna går helt isär.

Rikard Larsson, socialdemokrat i kommittén, tycker att förslaget är bra.

– Jag tycker att det i huvudsak är ett bra förslag. Det är framför allt de delar som rör vilken längd på uppehållstillstånd man ska ha och vilka regler som ska gälla för att man ska få permanent uppehållstillstånd.

Det stora antalet asylsökande hösten 2015, fick en riksdagsmajoritet att besluta om strängare regler. Permanenta uppehållstillstånd ersatts med tidsbegränsad, som huvudregel. Och kraven för att ta hit anhöriga skärptes. Det skedde i form av en tillfällig lag, som ersatte utlänningslagen. Från början fram till sommaren 2019, men senare förlängdes den till 21 juli nästa år.

Samtidigt tillsattes en utredning i form av en parlamentarisk kommitté, där samtliga riksdagspartier ingått. Tanken var att skapa en bred majoritet om den framtida migrationspolitiken. Men det visade sig svårt, för att inte säga omöjligt.
Överläggningarna mellan moderater och socialdemokrater sprack, sverigedemokraterna ansåg inte att en bred uppgörelse var möjlig, eller kanske ens önskvärd.

När nu utredningskansliet skickat ut ett förslag till betänkande, är det bara socialdemokraterna som är nöjda, och inte ämnar reservera sig.
Men reservera sig ämnar Miljöpartiets representant i kommittén, Annika Hirvonen Falk göra.

– Miljöpartiet kommer att reservera sig för att det är en inhuman politik, säger hon.