Övergödning

Hästägare rasar mot gödselutredning

2:03 min

Tusentals hästägare förargas över en utredning om åtgärder mot övergödning. Dess resonemang om gödselhantering och hagar uppfattas som orimlig detaljstyrning.

Bland de upprörda hästägarna finns Titti Jöngren från Åkersberga, som driver ett inackorderingsstall.

Där kan hästägare hyra stallplats, det finns både rasthagar och betesmarker. Att göra skillnad på olika slags hagar är viktigt, men något som utredningen missar, enligt Titti Jöngren.

– På betesmark får hästarna bara gå under växtsäsongen när gödselns näring kan tas upp av gräset, säger hon. Annars går de i grusade rasthagarna, som ständigt mockas rena från gödsel, säger hon.

Det finns över 300 000 hästar i Sverige, och från hästgödseln kan det, om den hanteras fel, läcka ut gödande ämnen till vattendrag. Därför har regeringen bett om en utredning om hur övergödningen kan minska. Men delar i underlaget har väckt ilska i hästnäringen. Till exempel att hagar ska användas högst tio år i sträck, att tillåta högst tre hästar per hektar hage.

Hästnäringen har startat egna initiativ för att få hästägarna att mocka hagarna ofta och på andra sätt se till att näringsämnen, som fosfor,  inte läcker ut i miljön. Förslagen är orimliga och generaliserar, enligt Titti Jöngren.

– Den bild som ges, att det här är ett generellt problem hos majoriteten av hästhållarna, den stämmer inte, säger hon.

– De flesta har koll på sin gödselhantering. Det finns andra anledningar till att man vill hålla efter gödseln i rasthagarna på vintern, säger stallägaren Titti Jöngren.

Utredningen föreslår fortsatt utredning av hästgödselns påverkan och hur den kan hejdas. En av de experter som deltog i utredningen är Linda Kumblad, systemekolog vid Östersjöcentrum. Hon betonar att inga lagändringar föreslås ännu, och anser också att eventuella förslag bör ta hänsyn till att hästhållningen ser olika ut.

– Jag tror det varierar mellan olika platser. På en del områden är nog deras miljöpåverkan ganska stor, medan i andra är helt obetydlig, så det är väldigt viktigt kunna göra en platsspecifik bedömning av hästars miljöpåverkan, säger Linda Kumblad.

– Jag tror det är jätteviktigt göra det här i dialog med hästägarna så man finner bra lösningar som blir hållbara på sikt, säger Linda Kumblad, som bidrog till utredningen om hur övergödning ska hindras.

Den innehåller förslag också om andra källor till övergödning och är nu på remiss innan regeringen ska besluta om fortsättningen.