Vad är okej att göra på en kyrkogård?

6:50 min
  • Löpträna, cykla, sola och ha picknick. Ja, vad är egentligen okej att göra på en kyrkogård?
  • I takt med att städer förtätas fyller begravningsplatser numera också funktionen som en vanlig park. Samtidigt är det inte en park som alla andra.
  • Hör bland andra Svante Borg, förvaltningschef i Stockholms kyrkogårdsförvaltning, i Louise Bornhalls reportage.

Hör även Wilhelm Kardemark, forskare i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet, som undersökt vad göteborgare egentligen gör på kyrkogårdarna.