Avtalsrörelsen

Arbetsgivarnas första bud: Inga löneökningar alls

1:52 min

Pandemin stoppade avtalsrörelsen i våras och fack och arbetsgivare förlängde avtalen till i höst. Mattias Dahl, vice vd för Svenskt näringsliv utesluter inte ett bud på löneökningar på noll procent.

– Alla famlar ju nu, hjälper de här åtgärderna som har satts in. I en sån här situation, då är det klart att vi inte kan utesluta ett nollbud, så skulle man ju undra vad vi har för spåkula, säger han.

Ja, Mattias Dahl, vice vd för Svenskt näringsliv, verkar ha avfyrat första salvan i årets avtalsrörelse.

Om inte pandemin lägger nya hinder i vägen ska industrin vara klar den sista oktober, och sen kommer övriga branscher efter. Och arbetsgivarnas första bud är inga löneökningar alls. Situationen är för osäker. Sverige ser enligt banken SEB ut att klara sig lite bättre än andra länder BNP faller med 8 procent i det andra kvartalet. Men det betyder inte att det går bra för Sverige, enligt Mattias Dahl, som oroas av arbetslösheten.

– Vi oroas av arbetslöshetssiffrorna som ticker uppåt vecka för vecka.

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO, köper inte den här argumentationen.

– De har alltid en anledning. Räntan är för hög eller för låg, kronan är för hög eller för låg. Jag ser det som förfäktning, säger han.

Lite förfäktning bara, tycker Torbjörn Johansson. Dessutom säger han, förhandlar man inte om lönerna för i år, utan för nästa år, då svensk ekonomi mår betydligt bättre.

– Det är inte Corona vi förhandlar om utan den förväntan vi har på framtiden som vi försöker avspegla.