Coronapandemin

Tegnell: KI:s munskyddsstudie gav inga nya svar

1:37 min

Idag är det bara ett tiotal länder i världen som inte rekommenderar munskydd, däribland Sverige.

Statsepidemiolog Anders Tegnell menar att man fortfarande väntar på mer forskning som kan stödja om munskydd har en positiv effekt för en minskad smittspridning.

Studien som Karolinska institutet publicerade igår gav inga nya svar menar Anders Tegnell.

– De har visat vad många andra studier visat redan, att olika typer av material stoppar droppar som innehåller virus, det är en välkänd kunskap, de säger också själva, de säger också om, och hur man kan översätta det här till effekt i samhället vet man faktiskt inte.

Vad vet vi just nu om vilka riskfaktorer det finns med att använda munskydd?

– Det är tyvärr ingen som studerat det på någon genomgående nivå, det finns teoretiska diskussioner om att det finns en risk att om man hanterar munskyddet fel kan man riskera att sprida smittan, säger stadsepidemiolog Anders Tegnell.

Sverige är fortfarande ett av de få länder som inte har någon rekomendation att använda munskydd. Anders Tegnell menar att det behövs mer forskning innan man kan införa en sådan rekomendation och det finns i dagsläget ingen studie som Folkhälsomyndigheten väntar på svar från. Vad som ligger bakom besluten hos de länder som rekomenderar munnskydd vill Tegnell inte heller spekulera i.

– Det är en fråga som du måste ställa till de länderna men samtidigt ska vi komma ihåg att flera av de länderna har en ökande smittspridning i dag så munskydd kan aldrig vara hela lösningen, det kan bara vara en del i en lösning.