Kronofogden säljer skottsäkra västar till kriminella

1:42 min

En granskning som Ekot har gjort visar att skyddsvästar som säljs hos Kronofogdemyndigheten i flera fall kommer från kända kriminella och sedan också säljs till personer dömda för olika former av brott. Polisen är kritisk till att Kronofogden gör detta.

– Om vi nu mäter ut saker från en kriminell och hen kan köpa tillbaka dagen efter, så handlar det om ett spel för galleriet enligt mig, säger Marcus Ekvall som är operativ samordnare inom polisen i nordöstra Göteborg.

På Kronofogdemyndighetens hemsida säljs skyddsvästar på nätauktioner. Västarna säljs eftersom de tidigare ägarna har skulder som kronofogden driver in.

Skyddsvästarna skyddar mot knivhugg eller pistolskott. Innan de läggs ut till försäljning har västarna ofta tillhört skuldsatta personer som är dömda för brott eller som polisen betraktar som kända kriminella.

Men också bland dem som köper skyddsvästar hos Kronofogden återfinns personer som under de senaste åren dömts för olika former av brott.

Det krävs inget tillstånd för att bära skyddsväst, vem som helst får köpa och ha på sig en skottsäker väst.

– I Sverige är det tillåtet för vem som helst att köpa och sälja skyddsvästar. Vem som helst får köpa en skyddsväst, så därför säljer vi dem, säger verksjurist Daniel Dalenbring på Kronofogdemyndigheten.

Västarna kommer från kriminella och de säljs ofta till kriminella, det spelar ingen roll för Kronofogdemyndigheten?

– Nej, det spelar ingen roll. När vem som helst kan köpa en skyddsväst på den öppna marknaden så hjälper det inte mycket om vi låter bli att sälja skyddsvästar.

Finns det någon diskussion hos er om att reglera försäljningen av varor som uppfattas som mindre lämpliga att sälja?

– Nej inte hittills.. Det är svårt för oss i varje enskilt fall att göra en bedömning om hur egendom kommer att användas.

Användandet av skyddsvästar har under de senaste åren ökat bland kriminella.

Markus Ekvall på polisen i Göteborg kallar Kronofogdemyndighetens försäljning av skyddsvästar för märklig.

– Du signalerar något när du bär skyddsväst. Du signalerar att du är en person som riskerar att utsättas för ett våldsdåd och du signalerar också då att du kanske är beredd att begå ett våldsdåd. Jag tycker det är märkligt att en statlig myndighet tar något i beslag och sedan säljer tillbaka det till samma personer.

Varför är det märkligt?

– Jag kan se en viss dubbelmoral i det.