Ökade sälbestånd

SLU-forskare: Utöka jakten av säl i Skåne

1:42 min
  • Sälbestånden i södra Östersjön har ökat kraftigt de senaste åren, något som förstör kustfiskares fångst och redskap. 
  • Tidigare i år infördes licensjakt på gråsäl för att reglera antalet sälar. Men hittills har få sälar skjutits. SLU-forskaren Sven-Gunnar Lunneryd menar att åtgärderna är otillräckliga i regionen.
  • Världsnaturfonden menar dock att jakten är verkningslös. 
    "Jakten är en av de lösningarna som måste till" svarar Sven-Gunnar Lunneryd.