Ingen höjning i sikte

Fortsatt lågt elpris – kan bli billigaste året på länge

1:41 min

2020 ser att bli det billigaste el-pris-året på ett par decennier. Osäkerheten om vart priserna är på väg är stor, men de experter som Ekot pratat med tror inte att några dramatiska prishöjningar är i sikte.

– Det som brukar hända är att under de år som vi har mycket god tillgång till vattenkraft så brukar effekten spilla över till nästa år, säger Magnus Thorstensson, el-marknadsanalytiker på branschorganisationen Energiföretagen Sverige.

El-priserna i Sverige har under en period varit rekordlåga. Sveriges el-produktion är i mångt och mycket knutet till väderförhållandena som i sin tur påverkar priset.

– Förra året så var det ju en ganska normal höst vädermässigt, men sen blev det allt annat en normalt, vintern blev extremt varm, nederbördsrik och blåsig det ledde i sin tur till att vi fick mycket vatten i de norska och norrländska vattenkraftsystemet, säger Jonas Stenbeck, försäljningschef för privatmarknaden på Vattenfall.

Det ledde också till en lägre efterfrågan på el för att krävdes mindre el för uppvärmning helt enkelt.

– Summa summarum så ser 2020 ut att bli det billigaste året för el sen i början på 2000-talet, säger Jonas Stenbeck, försäljningschef för privatmarknaden på Vattenfall.