75 år sedan Hiroshima

Osäker framtid för nedrustning av kärnvapen

2:03 min

I dag är det precis 75 år sedan kärnvapen användes för första gången i krig, när USA anföll den japanska staden Hiroshima.

Antalet kärnstridsspetsar i världen är väsentligt mindre nu än vad det var under kalla kriget, men förutsättningarna för fortsatt nedrustning ser mycket osäkra ut

En amerikansk propagandafilm om anfallet mot Hiroshima. Här är det segerrika resultatet, säger speakerrösten, och kameran panorerar ut mot en nära nog fullständigt utplånad stad. Mellan 60 000 och 70 000 människor dödades direkt av atombomben och tusentals avled senare, några dagar därefter anfölls också staden Nagasaki med kärnvapen.

75 år senare är hotet från kärnvapen fortfarande reellt, säger Beatrice Fihn, generalsekreterare för antikärnvapenorganisationen Ican som fick Nobels fredspris för tre år sedan.

– Det pågår en säkerhetssituation i världen just nu som ökar risken för att kärnvapen ska användas så småningom. Antingen medvetet eller genom olyckor och missförstånd, säger hon.

Under kalla kriget fanns det runt 60 000 kärnstridsspetsar i världen. De flesta av dem har skrotats och USA och Ryssland har i dag omkring 6 000 vardera. Men i gengäld håller nu bägge sidor på olika sätt på med att modernisera sina arsenaler.

Vad som gör situationen ännu allvarligare är att de nedrustningssamtal som fördes också under kalla kriget nu har fryst inne. Förra året avskaffades avtalet som förbjuder USA och Ryssland att placera ut medeldistansrobotar i Europa.

Det största nedrustningsavtalet Nya Start går ut om ett halvår och inga förhandlingar förs om någon fortsättning. För första gången på mycket länge skulle det inte finnas någon övre gräns för hur många strategiska kärnvapen USA och Ryssland får ha. Beatrice Fihn säger att avtalet måste förlängas men att det inte räcker.

– Jag tror att det är viktigt att inte se det som en stor seger bara att det förnyas, för det betyder faktiskt bara att vi är kvar där vi är i dag. Det är inte ett steg framåt, utan bara ett nödvändigt steg att ta för att inte gå ännu mer bakåt, säger hon.