SSU och MUF i debatt om jämlikhetskommissionens nya rapport

17 min
  • Öka det statliga ansvaret för bostadsbyggandet, gör arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk och utforma föräldrapenningen så att tiden med barnen delas mer lika mellan föräldrarna.
  • Detta är tre konkreta förslag ur Jämlikhetskommissionens rapport på över 1 150 sidor, som presenterades för bara ett par timmar sedan.
  • Hör samtal med Jämlikhetskommissionens ordförande Per Molander. Hör även debatt mellan Philip Botström, ordförande för SSU och Benjamin Dousa, ordförande för MUF.