Yngre ställer nya krav på arbetsgivare

9:51 min

Många unga som ger sig ut i arbetslivet förväntar sig att arbetsgivare ska värna om samhällsfrågor. Det visar undersökningar från olika håll i världen, bland annat en ny svensk mätning.

Men det höjs också en del kritiska röster – de som menar att företag riskerar att premiera ideologi framför meriter när de rekryterar personal och utformar affärsstrategier.

Undersökningen Ungdomsfokus, som nu publiceras för sjätte året i rad, visar att unga personer idag vill att jobbet ska erbjuda en möjlighet att växa som människa. Att det är viktigt att känna tillhörighet med kollegorna och att företagets värderingar är i linje med ens egna. Frågor som klimatet och jämställdhet ligger i topp – något som unga arbetstagare Godmorgon världen talat med också ger uttryck för.

I USA gick hundratals Facebook-anställda nyligen samman i en virtuell strejk i solidaritet med Black Lives Matter och i protest mot hur företagsledningen hanterat inlägg från president Donald Trump angående demonstrationerna och upploppen i USA.

Sådana personalrevolter tyder på en skiftande inställning till lojalitet, menar Sofia Rasmussen som är VD för företaget som publicerar Ungdomsfokus-studien. Men den brittiske skribenten och initiativtagaren till The Free Speech Union, Toby Young, anser att företag ska hålla sig neutrala för att inte alienera medarbetare och kunder som inte vill skriva under vissa politiska agendor.