Övergödning

Hästbajs utgör miljöfara – utredning upprör hästägare

4:04 min
  • Blekinges hästägare känner sig hotade av en statlig utredning där bland annat hästar pekas ut som en miljöbov.
  • I den så kallade Övergödningsutredningen finns förslag för att minska näringsläckage från gödsel genom begränsning av antalet hästar per hage och begränsning av tiden en hage får användas.
  • "Det är helt orimliga krav", säger Maria Hjelm Nilsson från Häst i Sydost och ägare av en hästgård i Mörrum.